Bestuur

Voorzitter 
Mari Fransen

Secretaris/Wedstrijdsecretariaat:
Cora Fransen
Email: infowvuden@gmail.com

Penningmeester
Theo Janssen

Bestuurslid
Jan van Geelkerken

Bestuurslid
Vacant

Kledingbeheer:
Annet Varkevisser