Wielervereniging “Uden” is opgericht op 24 oktober 1974
Koninklijk goedgekeurd op 5 december 1974

De Historie van Wielervereniging “Uden.”

De oprichting van Wielervereniging “Uden”.
Vanwaar een vereniging oprichten?
Nu dat komt zo. Als er straks meer jongelui uit Uden en omgeving gaan wielrennen hebben enkele mensen uit de supportersvereniging “Udense Renners” v.h. Herman Fransen gemeend dat de tijd rijp was een wielervereniging op te richten
Herman Fransen toen een zeer getalenteerde renners werd gesteund vanuit de supporters vereniging en door het aantal oplopende renners zou dit niet evenredig kunnen gebeuren vandaar de gedachte om een wielervereniging op te richten.

Zo werd er op donderdag 24 oktober 1974 in het toenmalige clubhuis café’ Paashuis in Uden een wielervereniging opgericht. De belangstelling was zeer groot en de vergadering werd voorgezeten door de heer G. Hoogaars, de voorzitter van de supp. vereniging Udense Renners waarvan het initiatief was uitgegaan
Het bestuur bestond verder uit Hans Franssen, Jos van Goor,Theo Janssen en Mari Fransen. Als trainer- begeleider werd aangetrokken de heer Evert van de Elzen. Deze was leraar lichamelijke opvoeding.

Hoe kwam men aan de keuze van de naam?
De keuze van de naam viel op wielervereniging “Uden” dit in verband met de streekfunctie. Kortweg zal de naam luiden Wielervereniging “Uden”.

De zgn. ,,wilde ronde” die de supporters. vereniging in september organiseerde heeft hiermee zijn vruchten afgeworpen. Zeker voor de talent volle jeugd welke in en om Uden fietst.
Dit is de reden waarom in Uden een wielervereniging bestaansrecht heeft.

Van Goor tapijtverkoop uit de St. Jansstraat heeft de sponsering van 1975 en 1976 op zich genomen van zowel de kleding als materieel. Dit om de jeugd voor de eerste moeilijke stappen te helpen. Ad Verstegen rijwielhandel had toegezegd onder bepaalde voorwaarden kosteloos de reparaties uit te voeren voor de renners van wielervereniging “Uden”.

Al snel werden er evenementen georganiseerd zoals hometrainerwedstrijden in zaal Paashuis te Uden. Zo stonden vanuit Uden Herman Franssen, Guus Bierings, Alex Voigt, Tony Arts en van buiten o.a. Henk Mutsaars, Eddy Gevers en nog velen anderen op de rollen.
Zij konden allen de long inhoud meten voor het aanstaande seizoen.

Vervolg home trainerwedstrijden
Al snel kregen deze hometrainerwedstrijden een vervolg en werd er een home- traineravondvierdaagse in zaal Paashuis georganiseerd.
Hieraan namen veel prominenten aan deel. Drie burgemeesters en één locoburgemeester fietsten om het hards om de vereniging Het Zorgenkind de nodige financiële middelen te verschaffen. Burgemeester Schampers van Uden won op eigen terrein, 2e. werd mr.Verheijen burgemeester van Zeeland, loco burgemeester van Boekel werd 3e. en burgemeester Van Weeghen uit Veghel als vierde over de eindstreep. De rit van de vier burgervaders bracht
F 1025,25 op. Ook voetbal prominenten namen deel aan deze wedstrijden, carnavalsverenigingen uit Uden,Volkel, Odiliapeel en van de vliegbasis Volkel bleven niet achter. In die vier dagen werd er elfduizend gulden voor het zorgenkind bij elkaar gefietst.

Uniek sportgebeuren
Voor wat de wegwedstrijden bleef het niet alleen een rondje rond de kerk. Zo is er door wielervereniging “Uden” een groot sportevenement opgestart namelijk een omloop door Oost-Brabant en de ronde van Uden. Een tweedaagse wedstrijd. De omloop was een uniek sportgebeuren in de wijde omgeving. Een wedstrijd van 122 km. met het vertrek uit Uden naar Zeeland, Langeboom, Mill, Odiliapeel,Volkel,Erp,Keldonk,Erp,Boerdonk,Erp,Boekel,Volkel en dan de finish in Uden

Bleef het er hierbij?
Nee zeker niet, Want de vereniging heeft ook op 5 mei een aantal keren het bevrijdings vuur in Wageningen opgehaald en wel per fiets. De fakkel werd overgedragen aan een van de nabestaande van de Engelse gevallenen.

Vier Uden Sportief:
Uden werd in Hilversum Sportstad genoemd. Deze naam hadden zij te danken aan de keren dat er in Uden een groot spektakel was op sportgebied. Zo werden tal van sporten gepresenteerd in een weekend in het sportpark. Zo werd een van de evenementen geopend door toenmalig Minister-president mr. A. van Agt. Hij werd opgehaald vanuit Nijmegen door Guus Bierings en hij maakte samen met de excellentie een ommetje van enkele kilometers. Zo werden ze bij de grens van de gemeente Uden opgevangen door de wielerploeg van Vier Uden Sportief, de jeugd van wielervereniging “Uden” en door de toenmalige burgemeester drs. G. Schampers. Ook de burgemeester stond klaar op een speciaal geprepareerde fiets. Het hele peloton reed door Uden en zo naar het sportpark om de opening te gaan verrichten van het gezinssportfeest Vier Uden Sportief.
De wielervereniging gaf bij dit volksfeest een demonstratie van fietsbal.

Namen zoals;
In 1954 werd de eerste ronde van Uden verreden. Arend van ’t Hof schreef deze eerste ronde op zijn naam. In 1961 wist Jan Janssen zijn wiel als eerste over de eindstreep te duwen. Diverse renners die later profwielrenner zijn geworden, stonden in Uden aan de start. Enkele namen zijn: Gerry Kneteman, Jan Raas , Peter Winnen, Joop Zoetemelk, Henny Kuiper, Gerry van Gerwen. Zeker mogen we ook de Udense renners niet vergeten zoals Guus Bierings (drie overwinningen), Mario Gutte (won drie maal op een rij), Mitchel Stobbelaar en van de eigen vereniging Marcel van der Heijden, Jos Langens, Tione Bok zijn ook zeker het vernoemen waard.

Velen renners hebben de revue gepasseerd bij de vereniging:
Velen namen zijn voorbij gegaan in de vereniging. Zowel bij de senioren als bij de jeugdafdeling. Het waren niet alleen jongens want ook de meisjes en dames lieten zich goed zien. Bij de jeugd is dit niet alleen maar de jeugdwedstrijden maar ook op de vakantie wielerkampen.
Zo had iedere renner of renster zijn specialiteit. De een kon zich goed weren op de weg en de ander in het veld. Zo is de vereniging ook trots op de resultaten van doorgestroomde renners naar andere verenigingen. Dit om zich te verbeteren en daar werden andere mogelijkheden geboden. Ook trots is de vereniging op de kampioenen en de eren prijzen die de renners hebben behaald op de nationale kampioenschappen.